Online data: uw eigendom en privacy

De laatste tijd dient zich steeds meer de vraag op: waar blijft onze data? Een niet onbelangrijke vraag, want de privacy wetgeving en verwachtingen van uw klanten verplichten u om zorgvuldig om te gaan met klantgegevens, projectdata en administratie. Desondanks worden vaak Dropbox, Google Drive of soortgelijke diensten gebruikt om data in een online cloud op te slaan en synchroniseren. Uw bestanden worden hiermee o.a. naar buitenlandse datacenters gekopieerd waarvan u niet weet hoe de veilig deze zijn. En dan komen buitenlandse overheden ook nog eens om de hoek kijken, die uw bestanden willekeurig kunnen inzien. De voorwaarden van bovenstaande diensten bepalen dat alles wat u online plaatst automatisch hun eigendom wordt. U verliest aldus de eigendom van uw eigen data en creaties. Stel u voor: uw foto’s op een reclameboodschap in de media!

Interaxis garandeert de privacy van uw online data. We consulteren, noch gebruiken de data van onze klanten. Uw heiligdommen worden beschermd en afgeschermd tegen derden. Eén van onze recente producten biedt een veilig antwoord op uw backup en stockage vragen: Next Cloud.